İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

  • Alacakların tahsili için her türlü icra takip işlemi ve davalarını,
  • Borçlara ilişkin aleyhte yürütülen icra takiplerine karşı itiraz işlemlerini,
  • Menfi tespit davalarını içermektedir.
Eskişehir Web Tasarım