İDARE HUKUKU

 

  • İdari işlemlere ilişkin iptal ve tam yargı davalarını,
  • İmar davalarını,
  • İdari para cezalarının (Örn; maden kanunundan kaynaklanan mülkiyet izni, işletme izni noksanlığı sebebiyle MAPEG  tarafından kesilen idari para cezası vb) iptaline ilişkin davaları,
  • Kamu kurumlarının (Belediyeler, DSİ, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Karayolları vb) mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin ihale yoluyla satın alınması esnasında yersiz tahsil edilen KDV bedelinin iadesine ilişkin vergi davaları,
  • Astsubayların Sınıf Okullarında geçen öğrenim sürelerinin hizmetten sayılmasına ilişkin davaları,
  • Emekli Astsubayların 30 yılı aşan çalışmalarının hizmet süresinden sayılacağına ilişkin davaları içermektedir.
Eskişehir Web Tasarım