İŞ HUKUKU

 

  • İşçi- işveren haklarına ilişkin davalarını,
  • İşçinin işe iade davalarını,
  • Kıdem, ihbar tazminatları ile diğer işçilik alacaklarına ilişkin davalarını,
  • İş kazasından doğan tazminat ve rücu davalarını içermektedir.
Eskişehir Web Tasarım