VEKALET BİLGİLERİ

 Avukat Kemal Sayılır

Gökmeydan Mh. Sarper Cd. No:6 K:6 D:6

Odunpazarı - Eskişehir

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı - 755 026 29 63

 


 

Avukata verilecek vekaletname noterlerce düzenlenir.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, bölgelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler.

 

VEKALETNAME İLE VERİLECEK YETKİLER

Vekaletnamede olmasını istediğiniz aşağıdaki yetkileri notere özellikle söyleyiniz.

Ahzu-kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ/tebellüğ etme,  mal beyanında bulunma, temlik etme, bankalardaan hesap özeti ve ekstresi almaya, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad-soyad değiştirme davası açma.


DİKKAT!

  • Şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde "... şirketi adına temsilen ... şahsı adına asaleten" ibaresini koydurmanız halinde tek vekâletname ile hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname çıkartmış olursunuz. Ayrıca şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verirken temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz
  • Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu mutlaka notere söylenmelidir.
    Ayrıca notere giderken, yanınızda iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (resmi bir kimlik belgesi) bulundurulmalıdır. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.
  • Tanıma Tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının, Apostille Belgesinin ve vekaletnamenin asli ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe terümelerinin temin edilmesi gereklidir. 
Eskişehir Web Tasarım